คุณต้องการดูอีกในอนาคตใช่หรือไม่?

  • วันเปิดตัวจะได้รับการยืนยันอีกครั้ง
  • Nokia 8 Sirocco (128GB, Black)

  • $694.99(21,756 THB)
Subscribe today & BE FIRST

* = ช่องบังคับ

ทดลองเราเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน! คุณสามารถบอกเลิกสมาชิกได้ตลอดเวลา

ด้วยการลงนามนี้ คุณตกลงยินยอมให้ EXPANSYS plc และบริษัทในเครือสามารถติดต่อคุณได้เป็นบางคราวผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ ไปรษณีย์ SMS หรือ MMS หากมีข้อมูลเกี่ข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการและข้อเสนอต่างๆ